Warszawa – Rembertów – Dom Katiuszy 10

Warszawa Rembertów – Dom ulica Katiuszy nr 10. Co wiem o tym domu? Że jest stary…

No więc dom jest przedwojenny, nie znam żadnej określonej daty budowy ani okresu. Na licu budynku widoczne ślady po kulach z walk we wrześniu 1944 roku