Warszawa – Praga Północ – Kamienica Strzelecka 28

Ulica Strzelecka 28 – kamienica mieszkalna na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Czteropiętrowa kamienica została zbudowana przed 1939 rokiem. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych i jeden lokal usługowy w przyziemiu od strony ulicy Strzeleckiej. Na krótko przed wybuchem II wojny światowej należała do Szymona Dębińskiego. W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.  Kamienica jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków

[http://www.twoja-praga.pl/]

Na omawianym budynku dobrze widoczne są ślady po kulach widoczne na elewacji budynku. Kilka śladów możemy dostrzec na licu budynku a od strony podwórza widzimy już całą kanonadę…Omawiane ślady powstały w czasie zajmowania Pragi przez wojska Polsko-Radzieckie we wrześniu 1944 roku.