Warszawa – Praga Północ – Kamienica Ząbkowska 16

Ulica Ząbkowska 16 – kamienica mieszkalna na Starej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie. Czteropiętrowa kamienica w narożniku ulicy Ząbkowskiej i Brzeskiej została wzniesiona przed 1939 rokiem. Posiada kilkadziesiąt lokali mieszkalnych i kilka lokali usługowych zlokalizowanych w przyziemiu kamienicy. W 1945 roku kamienica przy Ząbkowskiej 16 przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta. Kamienica ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków.

 [Portal informacyjny warszawskiej Pragi]

 Kamienica nosi ślady walk z połowy Września 1944 roku kiedy to siły Polsko – Radzieckie walczyły o Pragę. Budynek posiada liczne ślady po kulach broni małokalibrowej widoczne w szczególności na podwórzu jak i jeden ślad po broni większego kalibru widoczny na ścianie frontowej.