Warszawa – Praga Południe – Kresowa 31 i 33

Warszawa – Gocławek – Kresowa 31 i 33

Domy czworaczne przy obecnej ul. Kresowej zapewne powstały tuż po 1926 roku, bowiem w Kronice Warszawy 1926 nr 7 – 8 podano informację, że na budowę budynków robotniczych właściciel zaciągnął kredyt w wysokości 55 tys. zł. Jak pisze Kasprzycki, „… W okresie międzywojennym dostawę butelek do Państwowego Monopolu Spirytusowego niemal całkowicie zmonopolizowała huta szkła „Gocławek”, spółki Dworzyński i Caplik, zbudowana w miejscu dawnego warsztatu kowalskiego. Jeszcze do końca lat sześćdziesiątych istniała w okolicy ulica Hutnicza. Szła łagodnym łukiem od al. Marsa do ul. Korkowej, omijając domy czworaczne i była przedłużeniem innej ul. Kresowej po przeciwnej stronie al. Marsa. Nie wiedzieć dlaczego ul. Hutnicza znikła po wybudowaniu wiaduktu w tym rejonie. Czworaki obrasta nowe osiedle o zwartej zabudowie. Cywilizacja powoli wchodzi też i „Na Hutę”: Znikły już chlewiki, wychodki i studnia miejska, więc widocznie wodę doprowadzono do wszystkich mieszkań. Niestety, opłakany stan techniczny budynków wciąż coraz silniej kontrastuje z nową zabudową. Na niektórych cegłach czworaków można znaleźć dziwne sygnatury, jakby znaki rozpoznawcze wytwórcy.

Przedwojenna reklama huty:

„Huta Szklana E.Dworzyński i S-ka w Gocławku”

określała dokładniej asortyment wyrobów:

„Hurtowy wyrób wszelkiego rodzaju i fasonu butelek piwnych, winnych, likierowych, wódczanych, aptecznych, perfumeryjnych oraz szkła do lamp, słoi, gąsiorów, syfonów, itp. Szkło zielone, białe i półbiałe. Dostawa wagonowa lub częściowo własnym taborem”

 

[Informacje zebrałem z fora internetowego o blokach]