Warszawa – Praga Południe (Kamionek) – Kamienica Kamionkowska 25

Ulica Kamionkowska 25 – kamienica mieszkalna na Kamionku w dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

Piętrowa kamienica wraz z oficyną zostały wzniesione około 1900 roku. Posiadają kilka lokali mieszkalnych.Tuż przed wybuchem wojny jej właścicielem był Władysław Tymiński.

1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

Od 24 lipca 2012 roku obiekt jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]