Warszawa – Praga Południe – Kamionek – Kamienica Wawerska 17

Ulica Wawerska 17 – kamienica wielorodzinna na Kamionku w dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

Dwupiętrowa kamienica została wzniesiona przed 1939 rokiem. Posiada kilka lokali mieszkalnych. Tuż przed wybuchem wojny jej właścicielem była Jadwiga Epstein. W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

[https://www.twoja-praga.pl/]

Na elewacji od strony podwórza dobrze zachowane ślady po  kulach z broni małokalibrowej pochodzące z września 1944 roku.