Warszawa - Praga Północ - Kamienica Środkowa 25

W 1912 roku powstała kamienica nr 25 z niewielką kapliczką z figurą Matki Boskiej Łaskawej, patronki Pragi. Kamienica dzisiaj jest w złym stanie technicznym.

 

.