Warszawa - Praga Północ - Kamienica Łomżyńska 28

Ulica Łomżyńska 28 - kamienica mieszkalna na Szmulowiźnie w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Trzypiętrowa kamienica została wzniesiona w 1929 roku dla Mariana Godlewskiego. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych. W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

Obiekt jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]

 

 

.