Warszawa - Rembertów - Dom Katiuszy 10

Warszawa Rembertów - Dom ulica Katiuszy nr 10. Co wiem o tym domu? Że jest stary...

No więc dom jest przedwojenny, nie znam żadnej określonej daty budowy ani okresu. Na licu budynku widoczne ślady po kulach z walk we wrześniu 1944 roku

 

 

.