Warszawa - Praga Południe (Kamionek) - Kamienica Rybna 4

Ulica Rybna 4 - kamienica mieszkalna na Kamionku w dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

Piętrowa kamienica z charakterystycznymi wykuszami wraz z oficyną została wzniesiona w latach 1890-1893 przez Spółdzielnie Exempligratia. Tuż przed wybuchem wojny należała do Marii Majewskiej. Najprawdopodobniej w okresie okupacji na podwórku ustawiono kapliczkę. W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]

 

 

.