Warszawa - Praga Południe (Kamionek) - Kamienica Mińska 11

Piętrowy budynek wybudowany w międzywojniu. Kamieniczka pod adresem Mińska 11 była do 2012 roku jeszcze zamieszkała. Potem została kupiona...Ostatnio nawet została skreślona z listy zabytków co może oznaczać że zostanie wyburzona gdyż ziemia w tym rejonie droga

 

.