Warszawa - Praga Północ - Kamienica Mała 8

Ulica Mała 8 - kamienica mieszkalna na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Trzypiętrowa kamienica w narożniku ulicy Małej i Zaokopowej została wzniesiona około 1890 roku. Posiada kilkadziesiąt lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy. Tuż przed wybuchem wojny właścicielem nieruchomości był dr. E. Marczewski. W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta. Obiekt jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]

 

 

.