Warszawa - Mirów - Kamienica Miedziana 6

Kamienica pod tym adresem nosi nazwę własną "Kamienica Gradsztejnów" Znalazłem też wzmianki o tym że w kamienicy był Szósty Komisariat Policji. Natomiast jeśli chodzi o czasy wojenne to znalazłem wzmiankę że przed wybuchem powstania Niemcy, coś przewidując  w każdym komisariacie umieścili żandarmerię wojskową.

Finito...

 

 

.