Kamienica M.Paca 7

Ulica Ludwika Michała Paca 7 - kamienica mieszkalna na Grochowie w dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

Dwupiętrowa kamienica została wzniesiona przed 1939 rokiem. Posiada kilka lokali mieszkalnych.

Tuż przed wybuchem wojny należała do Bronisława Pałki.

W 1945 roku na podstawie dekretu Bieruta przeszła na własność miasta.

Tj

[https://www.twoja-praga.pl/]

Budynek nosi liczne załatane ślady po odłamkach pocisków artyleryjskich na swych ścianach. Ma ogrodzeniu jest również ślad po szrapnelu co uwidoczniłem na fotografii.

 

 

 

.