Warszawa - Praga Północ - Kamienica Sprzeczna 6

Ulica Sprzeczna 6 - kamienica mieszkalna na Starej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Piętrowa kamienica została wzniesiona przed 1939 rokiem. Posiada kilka lokali mieszkalnych. Tuż przed wybuchem II wojny światowej jej właścicielami byli Hersz Moszek Stokman i Gilta Chaja. W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

Kamienica przy Sprzecznej 6 jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]

 

 

 

.