Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów foto oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

.